MoniRöst logo  

Anne-Monica Larsson
sångpedagog och talpedagog

Anne-Monica porträtt Lång erfarenhet
 • av undervisning i sång, tal och röstteknik bl.a. på Kaggeholms folkhögskola och Betelseminariet
 • som konsult i röstteknik & presentationsteknik
 • som kyrkosångerska


Utbildning
Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
 • sångpedagog och talpedagog
 • musiklärare
 • kantor
Lärare bl a:
Folke Sällström, professor
Doroty Irving, professor
Åke Nygren, talpedagog
Lilian Gentele, operasångerska och sångpedagog


Övrig utbildning
Kungliga Tekniska Högskolan
 • Vidareutbildning för sångpedagoger
Ett stort antal kurser i
 • sång och interpretation
 • talteknik
 • röst och rörelse
 • kroppsspråk
Kontakta mig!
Författare till boken

RÖSTRESURSER
– hur du utvecklar
och tränar din röst


Röstresurser framsida

Boken har fått utmärkta omdömen.
Läs mer...


© 2007 Falco Profil. Webb: Aram Mäkivierikko. Layout & illustrationer: Sinikka Mäkivierikko